Scouting op maat

WAT IS HET?

We weten allemaal dat het niet voor iedereen even eenvoudig is om een weekend, een kamp, een zwem vergadering te betalen. Dit mag echter geen reden zijn om niet deel te nemen aan deze activiteiten of zelfs om te stoppen met de scouts. Daarom bestaat "Scouting op maat": een fonds dat tegemoetkomt aan de kosten van scouting. Scouts en Gidsen Vlaanderen legt hier dus ieder jaar een een vastgelegd bedrag voor op zij: "scouting op maat". Met dit geld kunnen ze tussenkomen voor inschrijvingsgeld voor het scoutsjaar, voor het kamp of voor de ondersteuning van materiaal. Uiteraard staan wij hier met onze scoutsgroep voor 100% achter. Daarom willen we zelf ook eerst kijken wat we zelf kunnen doen en voorzien we ook zelf elk jaar een budget hiervoor. Met dit geld kunnen we, wanneer nodig, financiële ondersteuning bieden aan leden of leiding.

HOE KOM IK IN AANMERKING?

Mensen die recht hebben op "Scouting op maat" zijn voornamelijk: Gezinnen in schuldbemiddeling of verbonden aan het OCMW, personen met recht op verhoogde tegemoetkoming, alleenstaande ouders, alleenwonende leden, leden verbonden aan een instelling…

Wanneer u als ouder merkt dat een aantal activiteiten moeilijk betaalbaar zijn omwille van uw financiële staat, gelieve dit dan a.u.b. te laten weten aan de groepsleiding. Zij zullen dan samen met u bekijken wat al dan niet mogelijk is in samenwerking met Scouts en Gidsen Vlaanderen.

WELKE TEGEMOETKOMINGEN VALLEN HIERONDER?

Lidgeld op maat: Het lidgeld aan Scouts en Gidsen Vlaanderen bedraagt standaard 34 euro. Veel groepen verhogen dat bedrag om hun eigen kosten te verrekenen. Maar Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft ook lidgeld op maat. Dat bedraagt 10 euro (na 1 maart: 5 euro) voor iedereen die het financieel moeilijk heeft. Groepen laten aan al hun ouders weten dat het lidgeld op maat bestaat en hoe je hen erover kan aanspreken. Groepen geven dat via het administratief systeem door aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Welk lidgeld je ook betaalt, iedereen is op dezelfde manier verzekerd.

Uniform op maat: Heb je recht op lidgeld op maat? Dan krijg je automatisch korting op de uniformstukken in de Hopper Winkels en in de webwinkel. De korting op het hemd bedraagt 60%, voor broek, rok en trui is dat 50%. De korting wordt verrekend van zodra alle gegevens van een nieuw lid zijn doorgegeven aan Scouts en Gidsen Vlaanderen en daarbij, door de groep zelf, lidgeld op maat is toegekend. Een verkoopster kan het juiste lidnummer altijd opzoeken. Je kan het ook zelf opzoeken op https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/ Het lidnummer staat ook op de lidkaart. Die verstuurt Scouts en Gidsen Vlaanderen vanaf november naar de groepen.

Fonds op maat: Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft ook een fonds voor activiteiten, weekends- en kampgeld. De leiding doet daarvoor een aanvraag bij Scouts en Gidsen Vlaanderen voor maximum 1/3 van de totale prijs. We verwachten dat de groep zelf ook 1/3 van de kosten draagt en ouders of leden zelf ook 1/3.

Andere tegemoetkomingen: Sommige ziekenfondsen en OCMW’s hebben tegemoetkomingen om de kosten van vrije tijd te drukken. Daarnaast hebben verschillende gemeentes en steden ook een Uitpassysteem. Vraag er zeker naar bij de jeugd-/vrijetijddienst van je gemeente.

Vragen? Mail naar diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be of bel naar Scouts en Gidsen Vlaanderen, 03 231 16 20.