Inschrijven

WELKOM BIJ SCOUTS NIEUWENRODE!

--------------------------------------------

PRAKTISCH: WAT U MOET WETEN

Leeftijd

Alle kinderen van 6 jaar t.e.m. 18 jaar zijn welkom bij onze scouts! Wie maar 5 jaar is, maar dit schooljaar wel 6 jaar wordt, mag ook lid worden! Wij delen de kinderen op in zogenaamde 'takken' die we vormen op basis van hun leeftijd. Kom hier te weten in welke tak uw kind zit. Wie ouder dan 18 jaar is oftewel afgestudeerd is in het 6e middelbaar, wordt leid(st)er van onze scouts. Dan kom je terecht in de beste leidingsploeg van het land, waar je vrienden maakt voor het leven!

Moet je de eerste keer al ingeschreven zijn of niet?

Nee! Wanneer je kind voor het eerst naar onze scouts komt, hoeft hij/zij nog niet meteen ingeschreven te zijn! De eerste drie keer dat je kind komt zijn volledig gratis en hoeft je kind nog niet ingeschreven te zijn. Indien er iets zou gebeuren (qua ongevallen), worden die de eerste drie keer gedekt door de verzekering (ook al is je kind nog geen lid). Na die drie eerste keren (of ervoor ook al) verwachten we dat je je kind inschrijft, omdat we die vanaf dan beschouwen als een volwaardig lid.

Wanneer mag mijn kind erbij komen?

Altijd. Nieuwe ouders denken vaak dat wij enkel nieuwe leden aanvaarden in september, maar eigenlijk kunnen nieuwelingen op een latere datum ook nog lid worden. Daarom mogen nieuwe leden in de scouts komen tussen de eerste zondag van september en de laatste zondag van april. Hierna vinden we het wel wat laat om er nog bij te komen, want in de tweede week van mei stopt de scouts al met hun zondaagse activiteiten.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor een heel scoutsjaar bedraagt:

- 43 euro: indien je kind elke zondag GEEN frisdrankje wenst te krijgen van de scouts

- 53 euro: indien je kind elke zondag WEL een frisdrankje wenst te krijgen van de scouts.

Scouting op maat

We weten allemaal dat niet alle gezinnen het even breed hebben. Daarom bieden wij via Scouts en Gidsen Vlaanderen de mogelijkheid "Scouting op maat" aan. Meer info vindt u op de pagina Scouting op maat (zie links in het menuutje).

-------------------------------------------

HOE SCHRIJF IK MIJN KIND IN?

Voor de werking van de inschrijvingen maken wij een onderscheid tussen jonge takken (kapoenen, kawellen) en oude takken (jonggivers, givers, jins). 

VOOR KAPOENEN EN KAWELLEN:

Voor de inschrijving van kapoenen en kawellen komt de leiding thuis langs. Zo kunnen ouders vertrouwd raken met de leiding en onze scoutswerking door kennis te maken en vragen te stellen. Dit gebeurt voor het grootste deel in september. De nieuwe leden die erbij komen in latere maanden, kunnen uiteraard nog later ingeschreven worden. 

--> Indien uw kind VORIG JAAR al lid was en u uw kind wenst te herinschrijven: Van oud-leden hebben we reeds de nodige adresgegevens om thuis langs te komen. U mag in de maanden september en oktober een bezoek verwachten van de leiding. Wanneer ze bij u thuis komen, updaten zij de contactgegevens, vullen ze een medische fiche in en wordt het inschrijvingsgeld betaald. Indien uw adres- of contactgegevens zouden veranderd zijn, gelieve dan zo spoedig mogelijk de leiding van de tak van uw kind te verwittigen. Contactgegevens vind je hier.

--> Indien u volledig NIEUW bent en u uw kind voor de eerste keer wenst in te schrijven: Van de nieuwe leden hebben we uiteraard nog geen contactgegevens. Om alles vlot en overzichtelijk te laten verlopen, verzoeken wij aan nieuwe ouders om een Google-formulier in te vullen met basisgegevens. Zo krijgt de leiding de nodige gegevens om de inschrijving van uw kind te vergemakkelijken. Wanneer zij je ingevulde gegevens ontvangen, komen zij langs bij u thuis om uw kind in te schrijven.

VOOR JONGGIVERS, GIVERS EN JINS:

Aangezien ouders van jonggivers, givers en jins de scoutswerking na zoveel jaren al goed kennen, gaan we bij die takken niet thuis langs. Wanneer ouders daar echter nood aan hebben (bv. in het geval van nieuwe leden), komen we wel op huisbezoek om het kind in te schrijven. Over het algemeen organiseren wij echter inschrijvingsmomenten op de scoutslokalen om kinderen in te schrijven. Dit gebeurt telkens op de volgende dagen na elke scoutsactiviteit. Gelieve uw kind dus in te schrijven op de inschrijvingsmomenten die vallen op de volgende dagen:

- Zondag 5 september 18u-18u30

- Zondag 12 september 18u-18u30

- Zondag 19 september 18u-18u30

--> Indien uw kind VORIG JAAR al lid was en u uw kind wenst te herinschrijven: Ga naar een van de inschrijvingsmomenten op onze scoutslokalen (zie hierboven). Indien uw kind er pas later bijkomt (bv. pas in november, na de inschrijvingsmomenten dus), gelieve dan de leiding van de tak van uw kind aan te spreken dat u uw kind wenst in te schrijven.

--> Indien u volledig NIEUW bent en u uw kind voor de eerste keer wenst in te schrijven: Nieuwe leden mogen gerust ook naar de inschrijvingsmomenten op de lokalen gaan (zie hierboven). Maar indien u dit wenst, kan de leiding ook thuis langskomen om uw kind in te schrijven. Inschrijvingsmomenten op de lokalen gaan dan ook zeer snel en er is bijna geen tijd om veel vragen te stellen, indien u die heeft. Indien u dus wilt dat de leiding thuis langskomt, gelieve dan volgend Google-formulier in te vullen met contactgegevens. Zo krijgt de leiding die gegevens om bij u thuis langs te gaan om het kind in te schrijven;

Nog vragen i.v.m. ons systeem van inschrijvingen? Gelieve dan de groepsleiding te contacteren. Hun contactgegevens vinden jullie hier.